تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب دندان

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

تعبیر خواب دندان تعبیر خواب واقعی دندان افتادن دندان خونریزی دندان

از دست دادن دندان های بالا

اگر خواب ببینید که دندان های بالای خود را از دست می دهید، نشان می دهد که ممکن است فاجعه ای به خانواده شما برسد. علاوه بر این، دندانهای بالا به سالمندان اشاره می کنند. بنابراین، شما باید توجه ویژه ای به سلامت والدین خود داشته باشید یا اینکه بهتر است یک معاینه کلی را انجام بدهید تا اگر مشکلی هست سریعا به آن رسیدگی شود.
اگر خواب ببینید که دندان های بالای خود را از دست می دهید، اما هیچ احساسی ندارید، این نشان می دهد که اخیرا تغییراتی را تجربه کرده اید که تأثیر بدی روی زندگی فعلی شما ندارد.
اگر خواب ببینید که دندان های بالای خود را از دست می دهید، نشان می دهد که رابطه بین شما و والدینتان ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. برای چیزهای کوچکی با آن ها دعوا نکنید، بنابراین سعی کنید که همدردی داشته باشید.
اگر خواب ببینید که دندان های بالای خود را از دست می دهید و خونریزی می کنید، نشان می دهد که والدین شما ممکن است پول غیر منتظره ای دریافت کنند.

از دست دادن دندان های پایین

اگر خواب ببینید که دندان های پایین خود را از دست می دهید نماد این است که سلامت جسمانی کودک شما زیاد خوب نیست. بهتر است که بیشتر به سلامت خانوادتان اهمیت بدهید.
برای زنان باردار، از دست دادن دندان های پایین در خواب نشان می دهد که شما باید به سلامت جسمانی خودتان و کودکتان بیشتر اهمیت بدهید.