تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب تلویزیون

۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب تلویزیون
رویای تماشای تلویزیون بیانگر وضع فعلی زندگی بیننده خواب است. این رویا نماد این است که شما چگونه در زندگی خود تصمیم می گیرید و چگونه با دیگران ارتباط برقرار می کنید.
همچنین نشان دهنده طرز برخوردتان در روابط نیز هست.