تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر انار در خواب

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

انار در خواب تعبیر انار در خواب تعبیر انار در خواب انار

اگر یک مرد در خواب ببیند که که زن مورد علاقه اش به او ی انار می دهد باید مواظب باشد که شخص دیگری رابطه ی او را با شخص مورد علاقه اش بهم نزند.

انار خوردن در خواب

اگر یک زن ببیند که در خواب انار می خورد یعنی رفتار های بی پروایی از خود نشان می دهد و می تواند با استفاده از استعداد ذاتی خود به موفقیت برسد.

انار پوست کنده در خواب

اگر شما در خواب ببینید که یک انار را پوست می گیرید به این معنی است که شما لذت آنی را کنار می زنید و منتظر لذت بزرگ تر می مانید.

انار فاسد در خواب

انار فاسد در خواب معمولا نشان دهنده ی بیماری غیر منتظره ای است.