تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب موش

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

موش در خواب تعبیر موش تعبیر خواب واقعی موش مرده در خواب موش سیاه در خواب

گرفتن موش در خواب
اگر در خواب ببینید که یک موش گرفته اید به این معناست که با مشکلی که سال ها از آن دوری می کردید رو به رو خواهید شد.

دنبال کردن موش در خواب
اگر در خواب موشی را دنبال کنید ولی نتوانید آن را بگیرید به این معنی است که با مشکلی کوچک که شما را آزرده می کند رو به رو خواهید شد.

کشتن موش در خواب
کشتن موش در خواب نشان می دهد که شما یا دیگران در حال انجام یک معامله بزرگ جدای از مشکلات زندگی خود هستید.

خوردن موش در خواب
اگر در خواب ببینید که موش می خورید یا موش می پزید به این معناست که باید نگاه بهتری به حل مسایل خود داشته باشید. شما باید خلاقانه تصمیم بگیرید و مشکلات را حل کنید.

تله گذاشتن برای موش در خواب
گذاشتن تله موش می گوید که شما مخالفان خود را از بین می برید، با این حال شما باید صبور باشید.

دیدن تله موش در خواب
دیدن تله موش در خواب به شما می گوید که باید حواستان به اطرافیان باشد زیرا آن ها با خوب بودن سعی در گول زدن شما دارند.

موش در حال ادرار و مدفوع کردن در خواب
اگر در خواب ببینید که موشی ادرار یا مدفوع می کند به این معناست که ترس و احتیاط های شما باعث سود مالی می شود.

گربه در حال گرفتن موش در خواب
اگر موش توسط سگ یا گربه دنبال شود به معنای این است که شما قدرتی ندارید و اجازه می دهید دیگران برای شما تصمیم بگیرند.

دیدن موش در خانه در خواب
دیدن موش در خانه به این معنی است که کسی از خانه ی شما دزدی می کند. کسانی که فکر می کنید بی ضرر هستند به شما آسیب می رسانند.

موش سفید در خواب
دیدن یک موش سفید در خواب یعنی شما باید راه های زیادی را برای حل مشکلات امتحان کنید.

موش سیاه در خواب
موش سیاه به بیماری های مثل سرما خوردگی و آنفلوآنزا اشاره می کند که ممکن است جدی و یا حتی کشنده بشوند. به سلامتی خودتان و تمیزی خانه اهمیت دهید تا بیمار نشوید.

موش مرده در خواب
موش مرده نشان دهنده کمبود ابتکار ،‌بینش و خلاقیت است.