تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب اسب

۱۳۹۹/۱/۲۵ ۳:۳۳:۵۴

تعبیر خواب اسب
اسب ها حیوانات زیبا و قدرتمندی هستند. تعبیر خواب اسب بستگی به محتوای خواب و دید بیننده خواب نسبت اسبها، دارد.
به طور کلی خواب اسب بیانگر آزادگی، قدرت، استحکام،‌ پایداری و کار تلاش فرد بیننده خواب است.