تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب ماهی

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

تعبیر خواب ماهی دیدن ماهی در خواب تعبیر خواب واقعی خواب دیدن ماهی ماهی بزرگ ماهی زرد

ماهی سفید

اگر در خواب ببینید که ماهی سفیدی را می گیرید به این معنی است که باور های معنوی خود را زیر سوال قرار می دهید.

شنا کردن ماهی

اگر در خواب ببینید که ماهی ای شنا می کند به معنای حاملگی است. برخی از زنان وقتی که باردار هستند خواب ماهی می بینند.

خوردن ماهی

اگر در خواب ببینید که ماهی می خورید نماد اعتقادات ،‌شانس و انرژی است. که این ها غذای روح شماست.

پختن ماهی

اگر در خواب ببینید که ماهی می پزید نشان می دهد که شما باور و احساسات خود را تغییر می دهید.

تمیز کردن ماهی

اگر در خواب ببینید که ماهی تمیز می کنید نشان می دهد که شما طرز حرف زدن خودتان را تغییر می دهید به گونه ای که برای دیگران قابل درک باشد. قبل از این شما خودتان را سانسور می کردید و هر حرفی را نمی گفتید.

استخوان ماهی

اگر خواب استخوان ماهی را ببینید به به بینش های قدیمی، افکار یا دیدگاه هایی که قبلا روشن شده اند، اشاره می کند. شما این ایده ها را پردازش کرده اید و از آن دانش گرفته اید.

حمله ی ماهی بزرگ به ماهی کوچک

اگر رویای حمله ی یک ماهی بزرگ به یک ماهی کوچک را ببینید ، به این معنی است که نباید تواناهایی افراد را به خاطر جثه شان نادیده بگیرید.

حمله کردن ماهی

اگر ماهی بزرگی به شما حمله کند به معنای این است که از برخی مسایل عاطفی که به یک مشکل بزرگ ختم می شوند ، اجتناب می کنید.

ماهی بزرگ

اگر در رویاتان ببینید که یک ماهی غول پیکر میخورید به این معناست که برخی افراد توانایی های شما را نادیده می گیرند.

ماهی با پا

اگر یک ماهی با پا (!) را در خواب ببینید به این معنی است که شما باید دست از تنبلی بردارید و کمی علم خود را گسترش دهید.