تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب سگ

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن سگ در خواب

سگ در خواب تعبیر خواب سگ سگ وحشی در خواب سگ سیاه در خواب سگ وحشی در خواب

سگ نماد وفاداری و عزت است ، اگر در خواب دوستانه رفتار کند. اگر سگ عصبانی باشد پیشگویی از سرخوردگی و شایعات است.

سگ وحشی در خواب

اگر یک سگ وحشی در خواب ببینید و او شما را گاز بگیرد پس شما در اموری به زودی شکست خواهید خورد و با دشمنان زیادی روبه رو می شوید.

سگ مهربان در خواب

اگر سگی مهربان در خواب دیده اید که با شما بازی می کرد در مورد درآمد آينده و کاری خوب خبر می دهد.

گاز گرفتن سگ در خواب

اگر سگی شما را گاز بگیرد یعنی شما با همسرتان یا یکی از نزدیکانتان اختلافی خواهید داشت.

سگ لاغر و کثیف در خواب

اگر سگ لاغر و کثیفی در خواب ببینید به معنای بیماری کودکان ،‌ شکست در کار و خسارت مالی است.

پارس کردن سگ در خواب

این نشانه ی خبر های بد و شرایط پیچیده در زندگی واقعی است.

تعبیر سگ در خواب زن

اگر زنی خواب یک سگ را ببیند یعنی به زودی با مردی که بسیار باهوش است ازدواج خواهد کرد.

ترسیدن از سگ در خواب

به معنای این است که با مشکلات زیادی روبه رو می شوید.

شنیدن زوزه ی سگ در خواب

اگر صدای سگ را می شنوید اما آن را نمی بینید این نشانه ی دورویی افراد فریب کار اطراف شماست و همچنین مشکلات خانوادگی.

دنبال کردن گربه توسط سگ

اگر یک سگ را ببینید که دنبال یک گربه است یعنی اختلافاتی با عشقتان خواهید داشت. اگر سگ و گربه را در خواب از هم جدا کرده اید این نشانه ی موفقیت در رابطه ی عشقی شماست.

سگ دوسر

سگ دوسر یا چند سر نشان از مشکلات کاری است.