تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب گربه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

گربه در خواب تعبیر خواب گربه گربه در خواب تعبیر بچه گربه گربه وحشیتعبیر خواب گربه

گربه در خواب نماد بصیرت است و سلامت گربه نشان می دهد آیا شما بصیرت رسیده اید یا نه. اگر گربه مریض باشد به این معنی است که شما قدرت بصیرت خود را نادیده می گیرید و بیشتر روی عقل تمرکز می کنید.
تفاسیر دیگر ادعا می کنند که گربه نماد زنانگی ، ملایمت ،‌استقلال ،‌خلاقیت ، قدرت ، بدشانسی ،‌ آسیب پذیری ،‌ فریب و دروغ است.

گربه عصبانی در خواب
اگر در خواب یک گربه عصبانی ببینید به این معنی است که با برخی از جنبه های زنانگی خود مشکل دارید. ممکن است این خواب نماد یک انسان گربه صفت و خبیث در زندگی واقعی باشد.

چنگ زدن گربه در خواب
اگر در خواب گربه شما را چنگ بزند یعنی یک خطر شما را تهدید می کند.

نجات دادن گربه در خواب
اگر جان یک گربه را نجات دهید به این معنی است که خواهان آزادی از دست رفته خودتان هستید.

بازی کردن گربه در خواب
دیدن گربه ای که بازیگوش است و بازی می کند به این معناست که باید کمی بیخیال باشید و از زندگی لذت ببرید.

خانه ی پر از گربه در خواب
یک خانه پر از گربه نمایانگر چیز هایی است که در واقعیت فکر می کنید رسیدن به آن ها غیر ممکن است.

گربه وحشی در خواب
اگر در خواب یک گربه وحشی ببینید در آینده یکی از همسایگانتان برای شما خطر ساز خواهد شد.

دعوا کردن گربه در خواب
دعوا کردن و درگیر شدن با گربه می تواند به معنای خیانت یا دزدی از شما باشد.

بغل کردن گربه
بغل کردن گربه یعنی شما دشمنان خود را رام می کنید.

گاز گرفتن گربه در خواب
اگر گربه ای دست شما را گاز بگیرید یعنی شما نزدیک ترین چیزی را که دارید از دست می دهید.

بچه گربه در خواب
اگر خواب بچه گربه ببینید یعنی شما آسیب پذیر هستید و می ترسید و به کمک احتیاج دارید.