تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب سشوار ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب سشوار
اگر در خواب ببینید که در حال خشک کردن موهایتان با سشوار هستید پس تعبیر این خواب این است که در واقعیت شما یک ایده خوب را با عجله کردن برای اجرای آن خراب خواهید کرد.
اگر خانم جوانی در خواب ببیند که نمی تواند موهای خود را با استفاده از سشوار خشک کند،‌ به این معنی است که او از از دست دادن شانسی برای سر سامان دادن به زندگی شخصی اش می ترسد.
تعبیر خواب آنتن ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب آنتن
دیدن آنتن تلویزیون در خواب بیانگر این است که بالاخره شانس ثابت کردن استعدادهای خود را پیدا خواهید کرد.
همچنین خبر از یک دوره خوشی در زندگیتان می دهد.
تعبیر خواب تلویزیون ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب تلویزیون
رویای تماشای تلویزیون بیانگر وضع فعلی زندگی بیننده خواب است. این رویا نماد این است که شما چگونه در زندگی خود تصمیم می گیرید و چگونه با دیگران ارتباط برقرار می کنید.
همچنین نشان دهنده طرز برخوردتان در روابط نیز هست.
تعبیر خواب رادیو ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب رادیو
گوش دادن به رادیو در خواب به معنای این است که شما به نحوی در یک رابطه یک طرفه هستید.
ممکن است این گونه باشد که وقتی شما صحبت می کنید طرف مقابل به حرف های شما گوش نمی کند.
یا مثلا شما هیچ چاره ای ندارید جز اینکه هر دستوری که به شما داده می شود بدون چون و چرا باید اجرا کنید.
تعبیر خواب میوه ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب میوه
دیدن خواب میوه اغلب به این معناست که شما در آینده قادر خواهید بود تا کارهای مهم، مثبت و پرمعنایی انجام دهید.
رویای میوه نشان دهنده رشد معنوی بیننده خواب است. به طور کلی میوه در خواب نشانه خوبی از ثروت است.
123456789101112131415161718192021222324252627