تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب آرایشگاه ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب آرایشگاه
دیدن آرایشگر در خواب که در حال اصلاح کردن موی کسی است نشان دهنده این است که شما از یک وضعیت سخت در زندگی تان ناراحت خواهید شد.
دیدن یک آرایشگاه در خواب به بیینده خواب می گوید که او نباید نگران شریک زندگی خود باشد،‌ اما همچنین می تواند چیزی در مورد محل کارتان باشد مثلا از سختی های پیش رو خبر می دهد.
تعبیر خواب کامپیوتر ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب کامپیوتر
دیدن کامپیوتر یا رایانه در خواب بیانگر تکنولوژی و جامعه مدرن است.
این خواب پیامی است تا به شما خبر دهد که فرصت های جدید به زودی از مسیر شما عبور خواهند کرد.
همچنین این خواب به این معنی است که شما شاید حس کنید عضوی از جامعه فعلی نیستید.
تعبیر خواب زلزله ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب زلزله
تعبیر خواب زلزله می تواند بیانگر احساس عصبانیت و اضطراب باشد.
زلزله اغلب به معنای چالش ها و خطرات بزرگی است که مقاومت و پایداری زندگی شما را تهدید می کند.
تعبیر خواب موبایل ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب موبایل
تعبیر خواب موبایل می تواند نزدیکی عاطفی یا روانی باشد.
معنی این خواب این است که شما احساس نیاز به چیزی به صورت فوری دارید. ممکن است چیزی باشد که شما را از بیان احساسات واقعی خود باز می دارد.
گم کردن گوشی موبایل خود در خواب به این معنی است که شما در مورد آینده احساس ناامنی و ناراحتی می کنید.
تعبیر خواب بابلیس ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب بابلیس
بابلیس یا مو فرکن در خواب نشان دهنده تغییر و دگرگونی است همانطور که بابلیس موهای صاف را فر می کند و آن را دچار دگرگونی می کند.
تعبیر خواب بابلیس به معنی تعمیر کردن و حل مشکلات است.
123456789101112131415161718192021222324252627