تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب جغد ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب جغد
جغدها در خواب نماد ناخودآگاه ما هستند و اغلب پیام آور اسرار ناشناخته هستند.
جغد در خواب نشانه آگاهی، خرد درونی و شهود بیننده خواب است. همچنین بیانگر احساسات پنهان نیز می باشد.
تعبیر خواب اردک ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب اردک
معمولا اردک در خواب نشان دهنده ثروت است که در آینده بدست می آید.
اردک در خواب بشارت آمدن عشق به زندگی تان را می دهد آن هم به زودی.
شاید این رویا علامتی برای آماده شدن برای شرایط مختلف زندگی باشد.
اردک همچنین در خواب نماد شایعه پراکنی نیز می باشد.
تعبیر خواب هیولا - دیو ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب هیولا - دیو
هیولا یا دیو در خواب می تواند بیانگر دست و پنجه نرم کردن با کسی یا چیزی در زندگی تان باشد.
وقتی هیولاها در خواب ما نفوذ می کنند نشان از نگرانی ها و ناراحتی های بیننده خواب دارند.
تعبیر خواب گوریل ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب گوریل
گوریل در خواب نماد مبارزه و پیروزی شما علیه مشکلات زندگیتان است.
دیدن خواب گوریل همچنین می تواند پیش بینی کننده بروز مشکلات با دوستان و شرکای تجاری نادرست باشد
و نشانه نا امیدی و خصومت نیز هست.
اگر در خوابتان صاحب یک گوریل هستید، در زندگی بیداری دچار مشکل خواهید شد.
تعبیر خواب کفش پاشنه بلند ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب کفش پاشنه بلند
رویای کفش پاشنه بلند بیانگر این است که رویکردی به یک موقعیت که روی آن تمرکز کرده اید هرگز رد نخواهد شد و از دست نخواهد رفت.
رویاها و خواسته ها حتما برآورده می شوند و شما احساس اعتماد به نفس و اطمینان دارید.
123456789101112131415161718192021222324252627