تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب نمک ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب نمک
دیدن خواب نمک می تواند به معنی دروغ، دشمنی و بیماری باشد.
اگر ببینید که روی غذایتان نمک ریخته شد به معنی این است که با مشکلاتی مثل بیماری مواجه خواهید شد.
اگر در خواب ببینید که نمک می خورید علامتی است برای ثروتی بزرگ.
تعبیر خواب رژلب ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب رژلب
اگر خواب ببینید که رژلب قرمز بر لبهای خود زده اید به این معنی است که شما در مورد برخی چیزها در زندگی تان صادق نیستید.
همچنین رویای رژلب به شما می گوید که فردی هستید که دوست دارید همه توجه ها را به خود جلب کنید.
تعبیر خواب صابون ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب صابون
اگر در خواب خود صابون ببینید به این معنی است که شما احتیاج دارید ذهن خود را تمیز کنید.
یعنی اینکه با پاک کردن ذهن خود از آلودگی ها بتوانید در مورد مسائل مهم تصمیمات درست بگیرید.
اگر خواب ببینید که خود را با صابون می شویید به این معنی است که در یک موقعیت جدید خوش شانسی خواهید بود.
تعبیر خواب خرس ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب خرس
دیدن خرس در خواب بیانگر قدرت، استقامت و استقلال بیننده خواب است.
همچنین نماد برخی رفتارهای ناخوشایند بیننده خواب است.
خرس در خواب گاهی اوقات نشان دهنده شخصیت مادرانه نیز میباشد.
تعبیر خواب تمساح ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب تمساح
دیدن تمساح یا کروکودیل در خواب نشان از یک شروع جدید در زندگی دارد.
البته گاهی اوقات بیانگر خطر نیز می باشد. کشتن تمساح در خواب نشانه خوبی است و به می گوید که نگرانی ها از بین خواهند رفت.
123456789101112131415161718192021222324252627