تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب کمد ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب کمد
دیدن کمد در خواب بیانگر نقل مکان و ورود به محیطی جدید است.
مرتب کردن کمد در خواب به معنی تغییراتی است که در تجارت،‌ تحصیل و یا خانواده تان رخ خواهد داد.
تعبیر خواب برس مو ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب برس مو
دیدن شانه یا برس در خواب به این معنی است که شما باید به فکر خود باشید و به ظاهرتان رسیدگی کنید.
به طور کلی برس و شانه مو به معنای رسیدگی به خود است. اگر در خواب ببینید که موها ی خود را شانه می زنید یا برس می کشید بیانگر است که باید در زندگی بیدارتان با یک موقعیت دچار روبرو شوید و آن را بپذیرید.
اگر در خواب ببینید که از شانه زدن موهایتان سرباز می زنید به معنی این است که حرکت رو به جلو برایتان سخت است.
تعبیر خواب کمربند ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب کمربند
دیدن خواب کمربند برای بیننده خواب بدشانسی می آورد.
شخصی که چنین خوابی می بینید توسط شخصی که یکی از اطرافیان او می باشد ضربه بزرگی خواهد خورد و آسیب و می بیند.
معنی دیگرش این است که شما باید باور کردن دروغ ها و ادعاهای دروغین اقداماتی انجام دهید و البته انجام این کار بسیار مضر خواهد بود.
تعبیر خواب زانو ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب زانو
زانو در خواب بیانگر یک لحظه مهم و حیاتی در زندگی است شاید یک لحظه تغییر.
اگر خواب ببینید که زانویتان صدمه دیده است، با مشکلاتی در کار و تجارتتان روبرو خواهید شد.
اگر ببینید که نمی توانید زانوهایتان را خم کنید این خواب به شما می گوید که شخص انعطاف پذیری نیستید.
زانو در خواب می تواند نماد خواسته ها و نیازهای جنسی نیز باشد.
تعبیر خواب انگشت ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب انگشت
در خواب های ما انگشت یا انگشتان نشان از حضور تغییرات در زندگی دارند. که اغلب تغییرات مثبت هستند.
اگر خواب ببینید که انگشتتان شکسته است به این معنی است که بزودی دچار مشکلات کوچک و یا یدشانسی های جزئی خواهید شد.
123456789101112131415161718192021222324252627