تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب کبوتر ۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

تعبیر خواب کبوتر

کبوتر به طور کلی در خواب بیانگر شایعات، اخبار و یا مکالمات عادی بین مردم است.
کبوتر در خواب حامل پیامی از ناخودآگاه شماست، مخصوصا در مورد عواطف، احساسات و افکارتان درباره خانه متعلقاتش.

دیدن یک دسته کبوتر در خواب
دسته کبوترها در خواب بیانگر وجود شایعاتی هستند که در بیداری شما پخش می شوند. مواظب پخش سریع اخبار و اطلاعات کذب باشید.

حمله کبوتر
اگر در خواب کبوتری به شما حمله کرده یا شما رو نوک زد، یعنی شخصی وجود دارد که می خواهد تقصیر گناهان خودش را به گردن شما بیاندازد.
همچنین این شخص یا اشخاص به جای اعتراف به اشتباهاتشان بسیار پرخاشگرانه به شما زورگویی خواهند کرد.

کبوتر در حال مرگ، زخمی و یا مریض
رویای کبوتر در حال مرگ، زخمی و یا مریض بیانگر رنج کشیدن شما از عواقب پخش شدن شایعات و اخبار است.

کبوتر چاهی
ویژگی کبوتر چاهی پیدا کردن راه خانه و بازگشت به آشیانه اش است در نتیجه این خواب بیانگر اشتیاق شما برای بازگشت به خانه و جایی است که به آن تعلق دارید.

غذا دادن به کبوتر
غذا دادن به کبوتر در خواب بیانگر این است که ممکن شما بیش از حد به شخصی که دوست دارد شایعه پراکنی کند،‌اطلاعات می دهید. کلمات و حرف هایی که از دهان شما بیرون می آید ممکن است بزرگنمایی شده و تغییر داده شوند تا به شایعات بدی تبدیل شوند که حتما هم برای شما خوب نخواهد بود.

کبوتر نان می خورد
خواب کبوتری که نان می خورد، به شما می گوید که خوشبختی و ثروت در انتظار شماست.

گرفتن کبوتر
گرفتن یا بغل کردن کبوتر در خواب بیانگر عشقی است که از معشوقتان دریافت خواهید کرد.

کبوتر نامه بر
اگر در خواب کبوتری را ببینید که با خود نامه و یا پیامی را حمل میکند، این خواب به شما می گوید که به زودی اخباری از شخصی که می شناسید دریافت خواهید کرد. بویژه،‌ این خبر از کسی می آید که مدتهاست او را ندیده اید و با وی صحبت نکرده اید.

کشتن کبوتر
اگر در خواب خود، کبوتری را کشتید این به این معنی است که شما در مورد حرف هایی که توسط شخص دیگری گفته شده است ناراحت هستید و با کنار آمدن با افکار منفی خودتان در مورد این شخص مشکل دارید. همچنین در مورد اینکه این شخص ممکن چیزهای دیگری پشت سر شما بگوید نیز احساس نا امنی می کنید.

کبوتر طلایی یا زرد
دیدن کبوتر طلایی و یا زرد در خوابها بیانگر یک پیشنهاد ازدواج از طرف شخصی است که او را بسیار دوست میدارید.

مدفوع یا فضله کبوتر
نشان دهنده رسیدن به سود و ثروت در آینده نزدیک است.

کبوتر مرده
دیدن رویای کبوتر مرده به این معنی است که شما شخصی (آشنا) را ترک خواهید کرد و دیگر برنامه ای برای ادامه دادن ارتباطتان با آن شخص ندارید.

کبوتر سفید
کبوتر سفید در خواب یک نشانه خوب است، نشانه یک ازدواج باشکوه و رویایی با نیمه گمشده تان است.

کبوتر آبی
کبوتر آبی در خواب بیانگر ایجاد سوتفاهمات در روابط شماست.

کبوتر سیاه
دیدن کبوتر سیاه در خواب یعنی اینکه شما به زودی اتفاق خاصی را تجربه خواهید کرد که باعث پیشرفت موفقیت حرفه ای شما خواهد شد.

کبوتر خاکستری
کبوتر خاکستری در خواب بیانگر این است که به زودی مهمانی در خانه شما را خواهد زد که از دیدن او بسیار خوشحال خواهید شد. احتمال اینکه مهمان شما اقامت کوتاهی داشته باشد بسیار زیاد است.

 

تعبیر خواب موش ۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

موش در خواب تعبیر موش تعبیر خواب واقعی موش مرده در خواب موش سیاه در خواب

گرفتن موش در خواب
اگر در خواب ببینید که یک موش گرفته اید به این معناست که با مشکلی که سال ها از آن دوری می کردید رو به رو خواهید شد.

دنبال کردن موش در خواب
اگر در خواب موشی را دنبال کنید ولی نتوانید آن را بگیرید به این معنی است که با مشکلی کوچک که شما را آزرده می کند رو به رو خواهید شد.

کشتن موش در خواب
کشتن موش در خواب نشان می دهد که شما یا دیگران در حال انجام یک معامله بزرگ جدای از مشکلات زندگی خود هستید.

خوردن موش در خواب
اگر در خواب ببینید که موش می خورید یا موش می پزید به این معناست که باید نگاه بهتری به حل مسایل خود داشته باشید. شما باید خلاقانه تصمیم بگیرید و مشکلات را حل کنید.

تله گذاشتن برای موش در خواب
گذاشتن تله موش می گوید که شما مخالفان خود را از بین می برید، با این حال شما باید صبور باشید.

دیدن تله موش در خواب
دیدن تله موش در خواب به شما می گوید که باید حواستان به اطرافیان باشد زیرا آن ها با خوب بودن سعی در گول زدن شما دارند.

موش در حال ادرار و مدفوع کردن در خواب
اگر در خواب ببینید که موشی ادرار یا مدفوع می کند به این معناست که ترس و احتیاط های شما باعث سود مالی می شود.

گربه در حال گرفتن موش در خواب
اگر موش توسط سگ یا گربه دنبال شود به معنای این است که شما قدرتی ندارید و اجازه می دهید دیگران برای شما تصمیم بگیرند.

دیدن موش در خانه در خواب
دیدن موش در خانه به این معنی است که کسی از خانه ی شما دزدی می کند. کسانی که فکر می کنید بی ضرر هستند به شما آسیب می رسانند.

موش سفید در خواب
دیدن یک موش سفید در خواب یعنی شما باید راه های زیادی را برای حل مشکلات امتحان کنید.

موش سیاه در خواب
موش سیاه به بیماری های مثل سرما خوردگی و آنفلوآنزا اشاره می کند که ممکن است جدی و یا حتی کشنده بشوند. به سلامتی خودتان و تمیزی خانه اهمیت دهید تا بیمار نشوید.

موش مرده در خواب
موش مرده نشان دهنده کمبود ابتکار ،‌بینش و خلاقیت است.

تعبیر خواب گربه ۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

گربه در خواب تعبیر خواب گربه گربه در خواب تعبیر بچه گربه گربه وحشیتعبیر خواب گربه

گربه در خواب نماد بصیرت است و سلامت گربه نشان می دهد آیا شما بصیرت رسیده اید یا نه. اگر گربه مریض باشد به این معنی است که شما قدرت بصیرت خود را نادیده می گیرید و بیشتر روی عقل تمرکز می کنید.
تفاسیر دیگر ادعا می کنند که گربه نماد زنانگی ، ملایمت ،‌استقلال ،‌خلاقیت ، قدرت ، بدشانسی ،‌ آسیب پذیری ،‌ فریب و دروغ است.

گربه عصبانی در خواب
اگر در خواب یک گربه عصبانی ببینید به این معنی است که با برخی از جنبه های زنانگی خود مشکل دارید. ممکن است این خواب نماد یک انسان گربه صفت و خبیث در زندگی واقعی باشد.

چنگ زدن گربه در خواب
اگر در خواب گربه شما را چنگ بزند یعنی یک خطر شما را تهدید می کند.

نجات دادن گربه در خواب
اگر جان یک گربه را نجات دهید به این معنی است که خواهان آزادی از دست رفته خودتان هستید.

بازی کردن گربه در خواب
دیدن گربه ای که بازیگوش است و بازی می کند به این معناست که باید کمی بیخیال باشید و از زندگی لذت ببرید.

خانه ی پر از گربه در خواب
یک خانه پر از گربه نمایانگر چیز هایی است که در واقعیت فکر می کنید رسیدن به آن ها غیر ممکن است.

گربه وحشی در خواب
اگر در خواب یک گربه وحشی ببینید در آینده یکی از همسایگانتان برای شما خطر ساز خواهد شد.

دعوا کردن گربه در خواب
دعوا کردن و درگیر شدن با گربه می تواند به معنای خیانت یا دزدی از شما باشد.

بغل کردن گربه
بغل کردن گربه یعنی شما دشمنان خود را رام می کنید.

گاز گرفتن گربه در خواب
اگر گربه ای دست شما را گاز بگیرید یعنی شما نزدیک ترین چیزی را که دارید از دست می دهید.

بچه گربه در خواب
اگر خواب بچه گربه ببینید یعنی شما آسیب پذیر هستید و می ترسید و به کمک احتیاج دارید.

تعبیر خواب ماهی ۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

تعبیر خواب ماهی دیدن ماهی در خواب تعبیر خواب واقعی خواب دیدن ماهی ماهی بزرگ ماهی زرد

ماهی سفید

اگر در خواب ببینید که ماهی سفیدی را می گیرید به این معنی است که باور های معنوی خود را زیر سوال قرار می دهید.

شنا کردن ماهی

اگر در خواب ببینید که ماهی ای شنا می کند به معنای حاملگی است. برخی از زنان وقتی که باردار هستند خواب ماهی می بینند.

خوردن ماهی

اگر در خواب ببینید که ماهی می خورید نماد اعتقادات ،‌شانس و انرژی است. که این ها غذای روح شماست.

پختن ماهی

اگر در خواب ببینید که ماهی می پزید نشان می دهد که شما باور و احساسات خود را تغییر می دهید.

تمیز کردن ماهی

اگر در خواب ببینید که ماهی تمیز می کنید نشان می دهد که شما طرز حرف زدن خودتان را تغییر می دهید به گونه ای که برای دیگران قابل درک باشد. قبل از این شما خودتان را سانسور می کردید و هر حرفی را نمی گفتید.

استخوان ماهی

اگر خواب استخوان ماهی را ببینید به به بینش های قدیمی، افکار یا دیدگاه هایی که قبلا روشن شده اند، اشاره می کند. شما این ایده ها را پردازش کرده اید و از آن دانش گرفته اید.

حمله ی ماهی بزرگ به ماهی کوچک

اگر رویای حمله ی یک ماهی بزرگ به یک ماهی کوچک را ببینید ، به این معنی است که نباید تواناهایی افراد را به خاطر جثه شان نادیده بگیرید.

حمله کردن ماهی

اگر ماهی بزرگی به شما حمله کند به معنای این است که از برخی مسایل عاطفی که به یک مشکل بزرگ ختم می شوند ، اجتناب می کنید.

ماهی بزرگ

اگر در رویاتان ببینید که یک ماهی غول پیکر میخورید به این معناست که برخی افراد توانایی های شما را نادیده می گیرند.

ماهی با پا

اگر یک ماهی با پا (!) را در خواب ببینید به این معنی است که شما باید دست از تنبلی بردارید و کمی علم خود را گسترش دهید.

 

تعبیر خواب سقط جنین ۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

اگر در خواب ببینید که سقط جنین کرده اید به این معنی است که شما جلوی رشد و نمو خود را گرفته اید. احتمالا به خاطر ترس، فشار، درگیری های شخصیتی و یا تعهدات اخلاقی از پیش گرفتن مسیری جدید در زندگی تان سرباز می زنید.
حتی احتمال دارد که این خواب بازتاب یک سقط جنین باشد که در زندگی واقعی شما رخ داده است و از این طریق ذهن شما می خواهد خود را از این ضربه وارد شده بازیابی کند.
به هر صورت پیام این خواب این است که شما باید مراقب خود باشید و بیشتر به سلامت خود اهمیت دهید.

اگر خواب ببینید که شخص دیگری سقط جنین داشته است این خواب بیانگر جنبه ای از رابطه شما با این شخص است که به رشد و پویایی خود نرسیده است.

اگر در خواب ببینید شما یا شخص دیگری به طور غیر قانونی سقط جنین کرده اید نشان دهنده این است که شما به شدت سعی دارید تا همه چیزها را همانگونه که هستند نگاه دارید و از تغییر متنفر هستید.
اگر سقط موجب مرگ شود، آنگاه خواب شما به این معنی است که راه حل های شما برای برطرف کردن مشکلتان کاملا اشتباه است.

123456789101112131415161718192021222324252627