تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب آدامس ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۰:۵۵:۳۹

تعبیر خواب آدامس

اگر در خواب ببینید که نمی توانید از دست آدامس خلاص شوید،‌ یعنی اینکه شما در زندگی تان در تصمیم گیری ها مشکل دارید و احساس ناتوانی می کنید.
ممکن است مشک فعلیتان برایتان بسیار بزرگ به نظر برسد و حس کنید که نمی توانید راه حلی برایش بیابید.
در رویا، آدامس در دهان شما استعاره از چیزی است که می خواهید آن را به انجام برسانید.

تعبیر خواب خودکار ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۰:۵۵:۳۷

تعبیر خواب خودکار

خودکار یا قلم در خواب نماد ثبات در سرنوشت، امور، مشکلات و ادراک است.
به طور سنتی، خودکار نشانه ثروت و یا پایداری است. دیدن خودکار در خواب بیانگر این است که سرنوشت بیننده خواب، اجتناب ناپذیر است و هر چه برای او مقرر شده است رخ خواهد داد.

تعبیر خواب توپ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۰:۵۵:۳۶

تعبیر خواب توپ

نماد توپ در سرزمین رویاها قدرت،‌ شجاعت و اعتماد به نفس شما در مواجهه با موضوعات در زندگی تان را نشان می دهد.
توپ شکلی کروی دارد و مانند کره زمین است و بنابراین قدرت و کمال جهانی را بیان می کند.
دیدن کسی که توپ بازی می کند به معنای این است که شما از کمبود اعتماد به نفس رنج می برد.
دیدن لگد زدن به توپ در خواب بیانگر نبود استرس در زندگی شماست. در واقع اعتماد به نفس شما برای قبول چالش های بزرگ در زندگی است.

تعبیر خواب سر (کله) ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۰:۵۵:۳۴

تعبیر خواب سر (کله)

تعبیر خواب سر به عقل و نیت بیننده خواب برمی گردد. سر نماد دانش و عقل است که به کمک دیگران می آید.
اگر شما تعدادی سر بر روی اجسادی ببینید، این نشان میدهد که شما باید بیشتر در مورد موضوعی که با آن مواجه خواهید شد فکر کنید.

تعبیر خواب مو ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۰:۵۵:۳۲

تعبیر خواب مو

اگر در خواب ببینید که یک تغییر اساسی روی مدل موهایتان انجام داده اید به این معنی است که در زندگی بیداری تان شما در حال پیاده سازی یک روش کارآمد و جدید روی یک مسئله هستید.
دیدن اینکه در خواب موهای بلندی دارید نشان دهنده این موضوع است که شما فردی هستید که قبل از گرفتن تصمیمات بسیار فکر می کنید و دقت به خرج می دهید.
می تواند بیانگر این نیز باشد که شما روی یک نقشه یا وضعیت مهم تمرکز می کنید.

123456789101112131415161718192021222324252627