تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب سوسک ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۰:۵۵:۴۹

تعبیر خواب سوسک

سوسک ها نماد سرسختی هستند. دیدن سوسک های زیاد در خواب و یا محاصره شدن توسط سوسک ها در خواب به معنای این است که شما قدرت کافی برای این که روی قول خود بمانید را ندارید
یا به این معنی است که دیگران را نا امید می کنید.

تعبیر خواب کاغذ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۰:۵۵:۴۷

تعبیر خواب کاغذ

دیدن یک کاغذ سفید و نانوشته در خواب به معنی این است که معشوق شما یعنی کسی که دوستش دارید با شما صادق است.
اما اگر کاغذی که در خواب دیده اید با دست خی ناخوانا بر روی آن نوشته شده بود این خواب به شما هشدار میدهد که گرفتار روابط عاطفی خطرناک و غیر عادی خواهید شد.

تعبیر خواب مداد ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۰:۵۵:۴۵

تعبیر خواب مداد

مداد در خواب نشانه این است که شما دستاوردها و اکتشافات جدید را تجربه خواید کرد.
مداد در رویا اغلب نماد توانایی بیننده خواب برای ساختن سرنوشت و خوشبختی خود است.
اگر یک مداد آرایشی در خواب ببینید آنوقت این خواب به این معنی است که شما باید بیشتر ظاهر خود توجه کنید.

تعبیر خواب پیراهن ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۰:۵۵:۴۴

تعبیر خواب پیراهن

دیدن خواب پیراهن زنانه بدین معناست که شما انسان مهربانی هستید و تمایل دارید که به دیگران کمک کنید.
پوشیدن پیراهن زنانه در خواب به معنی این است که شما کنترل و قدرت کمی در زندگی روزمره تان دارید.

تعبیر خواب ناخن ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۰:۵۵:۴۲

تعبیر خواب ناخن

ناخن در خواب نماد هم چیزهای خوب است و هم بد.
ناخن می تواند معانی چون کارآفرینی، اشراف زادگی و یا ننگ و ترس و حتی بیماری داشته باشد.
کوتاه کردن ناخن یعنی تلاشی که برای بدست آوردن چیز خوبی انجام خواهید داد. اما اغلب به معنای این است که زندگی شما در آینده نزدیک دچار تغییر بزرگی خواهد شد. چیزی هست که باید آن را از دست بدهید ولی در ازای این از دست دادن چیز بهتر و پر معنا تری بدست خواهید آورد.
ناخن بلند در خواب به صورتی که ناخن ها بسیار بلند و غیر عادی باشند بیانگر دروه طولانی مدتی از خوشبختی است ولی این مسئله در مورد ناخن های کوتاه صدق نمی کند.

123456789101112131415161718192021222324252627