تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب قوری ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب قوری
قوری درخواب به جنبه های زندگی روزانه شما بر میگردد.
شاید شما بعضی چیزها را به خوبی انجام خواهید داد و یا در جست و جوی چیزی یا شخصی باشید.
تعبیر خواب سیل ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب سیل
به طور کلی آب در خواب نماد احساسات شما و تغییراتی که قرار است در زندگی شما رخ دهد، می باشد.
تعبیر خواب سیل می تواند بیانگر این باشد که شما توسط احساساتتان احاطه شده اید که هم می تواند خوب باشد و هم بد.
همچنین بیانگر این است که مرحله جدیدی در زندگی شما آغاز خواهد شد.
تعبیر خواب گوجه ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب گوجه
دیدن گوجه در خواب نماد شادی و هماهنگی داخلی است.
یک گوجه رسیده در خواب نشان از یک ازدواج موفق دارد.
گوجه گندیده موقعیت های از دست رفته در روابط عاطفی را نشان می دهند.
دیدن خواب خوردن گوجه خبر از سلامتی می دهد.
تعبیر خواب لیمو ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب لیمو
لیمو در خواب نماد تلخی هایی است که شما نسبت به کسی یا چیزی دارید.
لیمو همچنین می تواند به معنی مقعیت ها و یا روابطی باشد که به طور غیر منتظره ای تلخ خواهند شد.
تعبیر خواب سیب ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب سیب
سیب در خواب نماد کامیابی، ثروت، تکامل و زیبایی، برآورده شدن اهداف و آرزوهاست.
به طور کلی این میوه فوق العاده تعبیر بسیار مثبتی دارد.
مثلا اگر سیب قرمز و رسیده با برگهای سبز براق ببینید نشانه سعادت و ثروت بسیار بزرگی است.
123456789101112131415161718192021222324252627