تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب میمون ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب میمون
میمون در خواب به معنی یک منطقه خاص در رابطه با وضعیت کاری است و از این شاخه به آن شاخه پریدن بدون گرفتن یک تصمیم واقعی را بیان می کند.
این خواب همچنین می تواند بیانگر یک شروع تازه نیز باشد.
تعبیر خواب چادر ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب چادر
چادر در خواب برای زنان به معنی شوهر آنهاست.
هر مشکل یا هر ویژگی مثبتی که در چادر و یا حجاب آنان باشد به شوهرشان برمیگردد.
اگر زن مسلمانی خود را در خواب بدون حجاب ببیند به معنی این است که شوهرش او را ترک خواهد با این نیت که دیگر نزد او بازنگردد.
تعبیر خواب آناناس ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب آناناس
دیدن خواب آناناس نشانه خوبی است.
می تواند به معنای شادمانی،‌ خوشبختی، لذت و همه نوع چیزهای سودمند باشد.
اگر خواب ببینید که آناناس جمع آوری می کنید و یا روی میز برای شما آناناس گذاشته شده است، یعنی موفقیت بزرگی در انتظار شماست.
اگر در خواب آناناس می خورید پس منتظر یک اتفاق بسیار خوشایند باشید.
تعبیر خواب کدو ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب کدو
کدو در خواب بیانگر احساسات خسته کننده، غیر جذاب و غیر و ناپسند است.
دیدن کدو در خواب به ما می گوید که باید با افرادی که تمایلی به آنها نداریم خوب برخورد کنیم مثلا شما برخی از دوستان و آشنایان خوب و خوش برخورد هستید ولی از ته دل اینگونه حس نمی کنید.
تعبیر خواب بادمجان ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب بادمجان
بادمجان یا بادنجان در خواب های ما نماد رفاه و موفقیت است.
به طور معمول دیدن بادمجان در خواب یک نشانه فرخنده می باشد.
اگر خواب ببینید که بادمجان می کارید یعنی به تمام آرزوهایتان خواهید رسید و حاجت های روا می شود و همه کارهایتان به موفقیت می رسد.
123456789101112131415161718192021222324252627