تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب هواپیما ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب هواپیما
هواپیما در خواب بیانگر این است که شما بر موانع سر راهتان غلبه خواهید کرد و به سطح جدیدی از برتری خواهید رسید.
تعبیر خواب موتورسیکلت ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب موتورسیکلت
رویای موتورسیکلت نماد تمایل برای ماجراجویی و آزادی است.
یک موتورسیکلت نیز می تواند به معنای حرکت بسیار سریع در مورد برخی وضعیت ها باشد.
تعبیر دیگر در مورد موتورسیکلت نشان دهنده تمایل برای موفقیت است و هر چه سریعتر در خواب با موتورسیکلت حرکت کنیم به معنی سریعتر رسیدن به موفقیت است.
تعبیر خواب دوچرخه ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب دوچرخه
دوچرخه نماد چرخه زندگی است. طوری که در خواب دوچرخه را می رانید بیانگر این موضوع است که چگونه در زندگیتان با موانع و مشکلات روبرو می شوید.
معنی دیگر سوار بر دوچرخه بودن در خواب این است که شما به استراحت و لذت بردن از زندگیتان نیاز دارید.
تعبیر خواب چرخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب چرخ
به طور کلی دیدن چرخ در خواب به معنی پیشرفت، دوستی و تغییر تدریجی است. به خصوص اگر چرخ کاملا گرد و بدون هیچ ایرادی باشد.
اگر در خواب ببینید که یک چرخ از اتوموبیل و یا هر وسیله نقلیه دیگری جدا شد، این نشانه بدی است و دلالت بر این دارد که یکی از دوستانتان به شما پشت خواهد کرد.
تعبیر خواب ماشین ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب ماشین
دیدن ماشین یا اتوموبیل در خواب واقعا شایع است.
البته تفسیر این خواب به خلیلی چیزها از جمله جزئیات خواب بستگی دارد.
دیدن تصادف کردن با ماشین به معنی کمبود اعتماد به نفس است.
می تواند به معنی این نیز باشد، ممکن شما چیزی را که خیلی به آن اهمیت می دهید از دست خواهید داد مثلا شغل، خانه و یا یک رابطه.
123456789101112131415161718192021222324252627