تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب در ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب در
دیدن "در" در خواب نشان دهنده شانس دوباره برای انجام کاری متفاوت است.
در، همچنین بیانگر گذار از یک مرحله از زندگی به مرحله ای دیگر است.
در بسته در خواب نشان دهنده تغییرات و فرصت هایی است که دیگر وجود ندارند.
تعبیر خواب خانه ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب خانه
دیدن خانه در خواب بیانگر احساسات شما در زندگی است.
دیدن یک خانه جدید در خواب نشان دهنده این است که شما چیزی را که می خواهید به دست خواهید آورد.
همه رویاهای مربوط به خانه اغلب به جنبه های مختلف خویشتن برمی گردد.
تعبیر خواب تخت خواب ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب تخت خواب
تخت خواب به معنای صلح،‌ آرامش و راحتی است.
اگر در خواب تخت خوابی مرتب را ببینید بیانگر این است که شخصی به زندگیتان خواهد آمد که شما را سر و سامان می دهد و شما را از دردسرهایتان نجات میدهد.
تعبیر خواب چای ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب چای
رویای نوشیدن چای به معنی روشنگری معنوی است.
اگر خواب ببینید که یک جرعه چای داغ می نوشید معنی این خواب این است که شما برای پیدا کردن یک راه ارتباطی قوی تر با خودتان بسیار هیجان زده هستید.
چای در خواب بیانگر هماهنگی، صلح،‌ بیداری معنوی، ارتباط معنوی، تازگی،‌ جوان شدن، تغییر و رضایت است.
تعبیر خواب نردبان ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب نردبان
دیدن رویای بالا رفتن از یک نردبان به شما می گوید که به سطح جدیدی از موفقیت دست خواهید یافت.
نردبان نماد رفاه، کوشش و تلاش است.
پایین آمدن از نردبان به شما می گوید که در کارتان پسرفت خواهید کرد مثلا ممکن مقامی که در شغلتان بدست آورده اید از دست بدهید.
123456789101112131415161718192021222324252627