تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب زباله ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب زباله
دیدن رویای زباله نشان دهنده این است که شخصی در حال هدر دادن منابع شماست.
زباله ها همچنین نماد اطلاعاتی است در زندگی بیداری شما که باید پردازش شوند.
ممکن است خواب در مورد زباله های ذهنی باشد و نه زباله فیزیکی پس این خواب می تواند بیانگر این باشد که شما باید وقتی را به مسال معنوی اختصاص دهید و بیشتر به حالات درونی و شخصی خود بپردازید.
تعبیر خواب لیوان ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب لیوان
لیوان در خواب اگر تمیز باشد بیانگر یک عاشق خوب و یا پول زیاد است.
اگر ببینید که از لیوان آب می نوشید، این رویا به شما در مورد عشق و ارتباط با دوستان خوب می گوید.
اگر لیوانی را پر از آب ببینید آنگاه این خواب بیانگر ثروت و مال زیاد است.
تعبیر خواب اسب ۱۳۹۹/۱/۲۵ ۳:۳۳:۵۴

تعبیر خواب اسب
اسب ها حیوانات زیبا و قدرتمندی هستند. تعبیر خواب اسب بستگی به محتوای خواب و دید بیننده خواب نسبت اسبها، دارد.
به طور کلی خواب اسب بیانگر آزادگی، قدرت، استحکام،‌ پایداری و کار تلاش فرد بیننده خواب است.

تعبیر خواب کلاغ ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب کلاغ
پرنده ها در خواب معمولا خوش یمن هستند و کلاغ در خواب معمولا نشانه خوبی است در مورد هوش بیننده خواب.
آنها همچنین نشان از تغییر نیز می باشند پس دیدن خواب کلاغ می تواند گویای یک تغییر بزرگ در زندگی فرد بیننده خواب برای بهبود سطح هوش و فراست وی باشد.
تعبیر خواب پنجره ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب پنجره
دیدن رویای پنجره به طور کلی به معنای امید،‌ امکانات و درک می باشد.
پنجره کوچک در خواب نشان دهنده این است که فرد نسبت به چیزهای خوب و تجربیات جدید در زندگی، خوش بین نیست.
اما پنجره بزرگ نشان دهنده داشتن ذهنی باز نسبت به امکانات و تجربیات جدید است.
123456789101112131415161718192021222324252627