تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب بافتن ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب بافتن
بافتن در خواب نمایانگر پروسه، فعالیت، پروژه و یا هر چیزی ایست که در آن چیزی ساخته می شود.
مثلا ساختن یک رابطه، موسسه و یا حتی خلق یک اثر هنری.
تعبیر خواب کاموا ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب کاموا
کاموا در خواب سمبل زندگی است.
دیدن رویای کاموا نشان دهنده وجود وضعیت پیچیده است.
البته این به این معنی نیست که کاموا در خواب نشانه بدی می باشد بلکه کاموا در رویا نشان دهنده شادی، آرامش، عزت و یا شکوه است.
تعبیر خواب گیلاس ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب گیلاس
گیلاس در خواب نماد رفاه است.
اگر خواب گیلاس ببینید به خصوص شکوفه های گیلاس این خواب بیانگر لذت،‌ شادی و موفقیت است.
گیلاس های بزرگ رسیده در خواب حاکی از ایجاد روابط صمیمی است.
اگر در خواب ببینید که از خوردن گیلاس ها لذت می برید به این معناست که شما با خوبی و مهربانی تان بر همه بدبختی ها پیروز خواهید شد.
تعبیر خواب زردآلو ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب زردآلو
دیدن خواب اینکه شما از درخت زردآلو، زردآلو می چینید به معنی این است که به سفر سخت و پر از مشکلی که بسیار هم راهش دور است خواهید رفت.
اگر خواب ببینید که زردآلو می خورید نشانه طول عمر است.
تعبیر خواب هلو ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب هلو
هلو در خواب به طور کلی علامت عشق و روابط است.
هلو در خواب بیانگر زندگی شاد و لذت بخش و خوشحال کننده است.
همچنین هلو بیانگر اتفاقات خوب در مورد عشق و رابطه های فرد است حتی اگر در واقعیت هلو دوست نداشته باشید.
123456789101112131415161718192021222324252627